วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียด แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB
เจ้าหน้าที่นั่นที่มีการทำงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวโยงกับการทำงานที่จำเป็นต้องควบคุมเครื่องจักร หรือ ระบบการใช้แรงงานด้านกระแสไฟฟ้าจำเป็นจะต้องคำคิดถึงความปลอดสำหรับเพื่อการใช้งาน ทางพวกเราจึงอยากจะขอเสนอแนะในความอยากสิ่งที่ช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้งานที่จำเป็นจะต้องใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่มีคุณลักษณะที่สูงและก็จำเป็นจะต้องมีเนื้อยางที่จำต้องต่อความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อการโต้ตอบที่โดเด่นแล้วก็แน่ชัดในหน้าที่ของระบบการทำงาน ที่จะจะต้องพบเจอไฟฟ้าบุคลากรที่อาจเกิดขึ้นกับการดูแลระบบ
Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB   อุตสาหกรรม
แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB : แผ่นยางปูพื้นกันไฟดูด ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นกันไฟดูด ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้นกันไฟดูด ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้นกันไฟดูด ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนกันไฟดูด ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนกันไฟดูด ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางกันไฟดูด ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางกันไฟดูด ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางกันไฟดูดปูพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางกันไฟดูดปูพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางกันไฟดูดรองพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางกันไฟดูดรองพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  : แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  ทางการวิจัย / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  ห้องทดลอง / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  ห้องแลป / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  ซับเสียง / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  ฟองน้ำ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  สัมผัสอาหาร / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  Food Grade / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  FDA Approved / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  Food Grade Approved / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  สายพานการผลิต / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  รองกระจก

ขนาด แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  : แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  1 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  2 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  3 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  4 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  5 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  6 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  8 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  10 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  12 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  15 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  20 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  25 mm.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น