วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียด แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB
ดูแลควบคุมตู้คอนโทรลกระแสไฟฟ้าในทุกอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นต้องใส่ชุดปกป้องหรืออุปกรณ์ที่ปกป้องกระแสไฟพลังงานเนื่องจากว่าอาจมีการบกพร่องจากการทำงานทำให้ไปสัมผัสถูกโดนซึ่งทางพวกเราก็เป็นผู้สร้างสิ่งของเพื่อการปกป้องของทางนี้ที่จำเป็นต้องใช้แผ่นยางฉนวนกระแสไฟฟ้า ที่มีคุณสมบัติเป็นเซลไฟฟ้าที่สูงส่งตามค่าของกำลังไฟที่จำเป็นต้องอยากได้อย่างดีเยี่ยมจำต้องไม่เป็นอันตรายต่อพนักงานที่ใช้งานกับบุคคลรถไฟฟ้าก็เลยจำเป็นต้องนึกถึงคุณลักษณะปัจจัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานไม่สำคัญเพียงแค่ การใช้การดูแลแต่ว่าต้องใช้สิ่งที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการทำงานในหน้าที่ของงานด้วยเหตุนี้
Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB   อุตสาหกรรม
แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB : แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ารองพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ารองพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนสารเคมี / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  น้ำมันจากพืช / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนกรด / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนด่าง / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนสารละลาย / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทางการแพทย์ / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB   medical grade / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  รองชิ้นงาน / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  รองรายผลิต

ขนาด แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  1 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  2 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  3 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  4 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  5 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  6 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  8 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  10 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  12 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  15 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  20 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  25 mm.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น