วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียด แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB
ในบ้านหรือทำขยายรวมทั้งขนาดเล็ก 3 มีการใช้คุณสมบัติที่ได้จากแผ่นยางฉนวนกระแสไฟฟ้ามากระทำการขึ้นรูปหรือเปลี่ยนสภาพแต่ว่าเป็น เพราะเหตุว่าถ้าหากแผ่นยางกว่านั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าก็เลยนิยม กระแสไฟฟ้าช็อตหรือกำเนิดไฟไหม้หรือกำเนิดสัมผัสโดนบุคคลอีกทั้งให้เป็นอันตรายถึงกับตายหรือ ในบ้านเรือนหรือสถานที่ทำงานในระบบกับ ควรเลือกประสิทธิภาพ และก็ลักษณะหน้าที่การใช้แรงงานให้ตรงกับด้านของงานโน่นๆ
Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB   อุตสาหกรรม
แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB : แผ่นยางฉนวนกันไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนกันไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  : แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  ทางการวิจัย / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  ห้องทดลอง / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  ห้องแลป / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  ซับเสียง / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  ฟองน้ำ / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  สัมผัสอาหาร / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  Food Grade / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  FDA Approved / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  Food Grade Approved / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  สายพานการผลิต / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  รองกระจก

ขนาด แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  : แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  1 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  2 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  3 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  4 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  5 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  6 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  8 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  10 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  12 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  15 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  20 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  25 mm.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น