วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียด แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB
แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB อุตสาหกรรมทั้งโลก อุตสาหกรรมที่อยากได้ แผ่นยางฉนวนกระแสไฟฟ้าที่มีการคัดสรรกันกองเลือกวัตถุดิบมาทำเป็นแผ่นยางที่มีความต้องการทนต่อการไฟฟ้านั่นก็คือเป็นตัวกลางไม่เป็นสื่อหรือสิ่งนำไฟฟ้าไปในแนวทางใดทางหนึ่งแต่จะต้องป้องกันการรั่วๆเกิดขึ้นจากการรองพื้นหรือหลักการทำงานของระบบไฟฟ้าแล้วก็ยังควรมีการเพิ่มวัตถุดิบบางจำพวกเพื่อความเหนียวทนต่อแรงกระแทกหรือทนต่อสารเคมีอันมีเหตุที่เกิดจากการใช้งานในระบบการทำงานรวมทั้งยังจำเป็นต้อง หาหรือเสริมเพิ่มเติมด้วยระบบ compound จากสูตรที่มีการวิจัยด้วยหลักที่มีมาตรฐาน
Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB   อุตสาหกรรม
แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB : แผ่นกันไฟดูด ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นกันไฟดูด ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นกันไฟดูด ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นกันไฟดูด ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นกันไฟดูด ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นกันไฟดูด ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟดูด ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟดูด ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นกันไฟดูดปูพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นกันไฟดูดปูพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นกันไฟดูดรองพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นกันไฟดูดรองพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  : แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  ทนสารเคมี / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  น้ำมันจากพืช / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  ทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  ทนกรด / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  ทนด่าง / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  ทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  ทนสารละลาย / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  ทางการแพทย์ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB   medical grade / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  รองชิ้นงาน / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  รองรายผลิต

ขนาด แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  : แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  1 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  2 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  3 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  4 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  5 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  6 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  8 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  10 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  12 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  15 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  20 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  25 mm.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น