วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

รายละเอียด แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง

แผ่นยาง ชนิดพิเศษที่มีความเหมาะสมกับงานในอุตสาหกรรมแต่ละด้าน ต้องมีความเหมาะสมตรงตามประเด็นที่ต้องการใช้งาน แผ่นยาง ได้แก่ เช่น แผ่นยาง silicone ที่เป็นแผ่นยางที่ใช้กับพวกอาหาร เครื่องดื่ม จึงมักนิยมนำไปใช้งานด้านที่ต้องการแผ่นยางที่มีความพิเศษ ด้านนี้ แต่หาก แผ่นยางที่มักใช้ในเรื่องทำเป็นส่วนประกอบ ชิ้นส่วน มักที่จะเลือก แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำนำเข้าสู่กระบวนการ ขึ้นแบบเพื่อทำ ซีลยาง ยาง ที่ทนน้ำมันได้ ที่มีแต่ต้องใช้ แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำเท่านั่นที่เหมาะจะนำไปใช้งานร่วม
Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185


วัตถุดิบ แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง   อุตสาหกรรม
แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  : แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  ทนสารเคมี / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  น้ำมันจากพืช / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  ทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  ทนกรด / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  ทนด่าง / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  ทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  ทนสารละลาย / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  ทางการแพทย์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง   medical grade / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  รองชิ้นงาน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  รองรายผลิต

ขนาด แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  : แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  1 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  2 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  3 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  4 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  5 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  6 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  8 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  10 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  12 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  15 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  20 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ กันเชื้อเพลิง  25 mm.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น