วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

รายละเอียด แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด

เราจะทุ่มเทการผลิตเพื่อทำ แผ่นยาง ให้ตรงตามคุณสมบัติ เพื่อ ให้ผู้สนใจนำไปใช้ได้ ประสิทธิภาพ 100% เพราะความห่วงใยเราต่อคุณภาพสินค้า การทำงาน และการนำไปใช้ ที่ต้องการ แผ่นยาง ประเภททนสภาพด้านต่างๆ หรือ แม้ แต่ แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำแผ่นยาง silicone ที่เป็นแผ่นยาง เฉพาะ ในเรื่องของการทนสภาพน้ำมัน หรือโดน หรือ ใช้กับอาหาร น้ำดื่ม ในความต้องสัมผัส นั่นเอง แต่หากต้องการใช้แผ่นยางทน ด้านน้ำมัน ย่อมมีแต่ แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำควรนำไปใช้จะดีที่สุดหากพบสารจำพวกน้ำมัน

Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185


วัตถุดิบ แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด อุตสาหกรรม
แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด : แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  สำหรับโรงงาน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  รองเครื่องจักร / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  กันรอย / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  สี่เหลี่ยม / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  ทนน้ำ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  ทนน้ำ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  ทนน้ำมัน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  ทนความร้อน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  ทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด : แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  1 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  2 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  3 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  4 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  5 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  6 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  8 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  10 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  12 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  15 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  20 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนแรงฉีกขาด  25 mm.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น