วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

รายละเอียด แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน 

เราได้รู้ ถึงความต้องการ เหตุผล เหตุใด ในการที่ท่านจะเลือกสินค้า ที่มีส่วนในการตัดสินใจ ตั้งแต่ ราคาแผ่นยาง คุณสมบัติสินค้า จำพวก เนื้อยาง แผ่นยาง และการขนส่ง เวลาในการดำเนินงาน ความชัดเจนในการทำสินค้ามีความรับผิดชอบ และแผ่นยางที่มีความขึ้นชื่อ นั่นคือ แผ่นยาง silicone แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำที่มีความเด่นในเรื่องนั่น ต้องแม่นย้ำ 100% และจะต้องให้ได้มาตรฐานการทำงานการผลิต เพื่อให้ถูกต้องตรงไปตรงมาและชัดเจน ต้องเป็นไปอย่างเด่นในเรื่องของชนิดยางด้านทนน้ำมัน ของแผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำเพราะ หากไม่ใช้ แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำที่ทนน้ำมันไปใช้ยางอื่นอาจเกิดอันตรายมากมายที่ก่อให้ กิจการมีผลเสียหาย

Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185


วัตถุดิบ แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน   อุตสาหกรรม
แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  : แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  สำหรับโรงงาน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  รองเครื่องจักร / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  กันรอย / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  สี่เหลี่ยม / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  ทนน้ำ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  ทนน้ำ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  ทนน้ำมัน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  ทนความร้อน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  ทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  : แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  1 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  2 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  3 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  4 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  5 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  6 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  8 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  10 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  12 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  15 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  20 mm. / แผ่นยางเสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน  25 mm.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น