วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายละเอียด ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร

เสนอแนะ การเลือกใช้ยางให้เหมาะสม ตรงตามใช้งาน ที่ต้องการแผ่นยาง แต่ละประเภท ให้ใช้งานที่ดี ได้ผลที่เหมาะสมตรงตามการนำไปใช้งาน ในเรื่องส่วนประกอบ หรือ ชิ้นส่วน ในความต้องการ แผ่นยาง  silicone มีความโดดเด่น เรื่อง ความเป็น แผ่นยาง Food grade ในความโดดเด่น สามารถนำไปใช้สัมผัสกับคน หรืออาหารได้ โดยไม่ส่งผลให้ เกิดสารเคมี ตก เมื่อล้าง เจอความร้อน ลงไปสู่อาหาร น้ำดื่ม และอากาศ

Tel : 02 – 444 – 6871
 Mobile : 095 – 206 – 8185 
 


 


 


 


การใช้งาน ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร : ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร สำหรับโรงงาน / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร รองเครื่องจักร / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร กันรอย / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร สี่เหลี่ยม / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนน้ำ / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนน้ำ / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนน้ำมัน / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความร้อน / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนการเสื่อมสภาพ / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนการสภาพแวดล้อม

วัตถุดิบ ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรม 
ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ขนาด ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร : ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร 1 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร 2 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร 3 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร 4 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร 5 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร 6 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร 8 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร 10 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร 12 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร 15 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร 20 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางสัมผัสอาหาร 25 mm.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น