วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายละเอียด แผ่นยางสัมผัสอาหาร

บรับถึงความต้องการ ยางชนิด เกรดพิเศษ เช่น แผ่นยางซิลิโนโคน ที่ใช้ส่วนมากในเรื่องที่ ลูกค้าต้องไปใช้ เพื่อเป็นชิ้นส่วน ส่วนประกอบในการผลิต อาหาร เครื่องดื่ม ในการทำอุปโภค บริโภค ที่ยาง Silicone เท่านั่นที่จะมีความเป็น Food grade เด่นในความเป็นกลาง ที่นำไปใช้ได้ ในเรื่องการทนแรกประแทรก ยืดหยุ่น ทนความร้อน หรือแม้แต่ใช้สัมผัสสารเคมีบางชนิด ที่พบมาก เจอในการใช้ ที่อุตสาหกรรม ด้านการผลิตอาหาร ประเภทหลายๆอย่าง

Tel : 02 – 444 – 6871
 Mobile : 095 – 206 – 8185 
 


 


 


 


การใช้งาน แผ่นยางสัมผัสอาหาร : แผ่นยางสัมผัสอาหาร สำหรับโรงงาน / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองเครื่องจักร / แผ่นยางสัมผัสอาหาร กันรอย / แผ่นยางสัมผัสอาหาร สี่เหลี่ยม / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนน้ำ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนน้ำ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนน้ำมัน / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความร้อน / แผ่นยางสัมผัสอาหาร / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนการสภาพแวดล้อม

วัตถุดิบ แผ่นยางสัมผัสอาหาร : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรม 
แผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ขนาด แผ่นยางสัมผัสอาหาร : แผ่นยางสัมผัสอาหาร 1 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร 2 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร 3 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร 4 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร 5 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร 6 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร 8 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร 10 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร 12 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร 15 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร 20 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร 25 mm.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น