วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายละเอียด แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ

ยางแผ่น ประเภท ลดแรงกระแทกนิยมมากที่จะทำเป็น ซีลยาง ขอบประตูรถยนต์ ยางขอบรถยนต์ และท่อยางเครื่อง ยางฉนวนหุ้มสายเคเบิล เพราะคุณสมบัติเชิงบวกในเรื่อง ความทนต่อความร้อน แสงแดด อากาศ โอโซน และยังทนต่อไฟฟ้า อย่างดี หรือนำไปใช้งานด้านที่ต้องใช้งานร่วมกับ กรด ด่าว สารเคมี ที่ไม่สามารถสัมผัสด้วยคนได้ ที่มีแต่ ยาง ลดแรงกระแทกที่สามารถทำหน้าที่แทนได้

Tel : 02 – 444 – 6871
 Mobile : 095 – 206 – 8185
 การใช้งาน แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ : แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ สำหรับโรงงาน / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ รองเครื่องจักร / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ กันรอย / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ สี่เหลี่ยม / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ ทนน้ำ / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ ทนน้ำ / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ ทนน้ำมัน / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ ทนความร้อน / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ ทนการสภาพแวดล้อม

วัตถุดิบ แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรม 
แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ขนาด แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ : แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ 1 mm. / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ 2 mm. / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ 3 mm. / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ 4 mm. / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ 5 mm. / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ 6 mm. / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ 8 mm. / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ 10 mm. / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ 12 mm. / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ 15 mm. / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ 20 mm. / แผ่นยางทนความร้อน เสริมผ้าใบ 25 mm.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น