วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายละเอียด แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม

การหา สิ่งที่สามารถใช้ในการ สัมผัสอาหาร หรือ ใช้ร่วมกับน้ำ ได้และยังอาจจะต้องทนต่อการกระแทรก และยืดหยุ่นได้ดี และต้องไม่ส่งผลใดๆ ที่ก่อเกิด ปัญหา อันตรายต่อผู้ ใช้ในทางอากาศ และทางการสัมผัส ที่ไม่ใช้แค่การสัมผัสต่อ อาหาร น้ำ และคน เท่านั่น อาจจะต้องมีคุณลักษณะ ที่ใช้ทนทานต่อปัจจัยอื่น จึงควรเลือกใช้ยาง Silicone Food grade ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านนี้เฉพาะ เพราะ Silicone เป็นยางที่มีความเป็นยาง และเป็น Food grade ทนต่อสิ่งที่ ได้กล่าวข้างต้นให้ทราบ

Tel : 02 – 444 – 6871
 Mobile : 095 – 206 – 8185
 การใช้งาน แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม : แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม ทนสารเคมี / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม น้ำมันจากพืช / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม ทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม ทนกรด / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม ทนด่าง / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม ทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม ทนสารละลาย / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม ทางการแพทย์ / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม medical grade / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม รองชิ้นงาน / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม รองรายผลิต

วัตถุดิบ แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ


แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรม 
แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ขนาด แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม : แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม 1 mm. / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม 2 mm. / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม 3 mm. / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม 4 mm. / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม 5 mm. / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม 6 mm. / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม 8 mm. / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม 10 mm. / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม 12 mm. / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม 15 mm. / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม 20 mm. / แผ่นยางทนความร้อน อาหารและเครื่องดื่ม 25 mm.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น