วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายละเอียด ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร

การจะตอบสนอง ความต้องการ ท่านที่จะต้องการได้แผ่นยางคุณภาพ มีมาตรฐาน หลักสากล ควรเลือกสินค้า จากทางเราที่ได้รับมาตรฐานสากล ควรมั่นใจ ในการผลิต แผ่นยาง Silicone ที่ต้องการยางที่มีความเป็น Food grade ได้จากยางประเภทนี้เท่านั่น ที่สามารถนำไปใช้ในงานได้ อย่างดีเยื่ยม และได้ผลรับตรงตามการใช้งานที่ดี ในการใช้งานที่ต้องสัมผัสในเรื่องของอาหาร ต้องสัมผัสถูกคนไม่ มีผลเสีย

Tel : 02 – 444 – 6871
 Mobile : 095 – 206 – 8185 
 


 


 


 


การใช้งาน ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร : ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนสารเคมี / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร น้ำมันจากพืช / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนน้ำมันจากสัตว์ / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนกรด / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนด่าง / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนน้ำมันเครื่อง / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนสารละลาย / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร ทางการแพทย์ / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร medical grade / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร รองรายผลิต

วัตถุดิบ ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรม 
ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ขนาด ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร : ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร 1 mm. / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร 2 mm. / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร 3 mm. / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร 4 mm. / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร 5 mm. / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร 6 mm. / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร 8 mm. / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร 10 mm. / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร 12 mm. / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร 15 mm. / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร 20 mm. / ปะเก็นแผ่นยางสัมผัสอาหาร 25 mm.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น