วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายละเอียด แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น

ท่านที่อยากแก้ไข้ปัญหา ที่นำแผ่นยางไม่ได้คุณภาพ มาใช้ในงาน คือ การทำเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการผลิตอาหาร ซึ่งหากนำยางที่ไม่ได้คุณภาพ และไม่ตรงตามงานอาจส่งผล ทำให้อาหารเกิด มลพิษเข้าสู่อาหาร สิ่งของได้ ที่ก่ออันตรายแก่ ผู้รับประทานอาหาร ที่ออกไปจำหน่าย เกิดสารปนเปื้อนลงในอาหาร ที่อาจก่อโรคร้าย แก่ผู้ กิน หรือดื่ม หายใจเข้าไป ที่มีสารเข้าไปปน จึงควรเลือกยางให้ตรงตามการใช้งาน  ถ้าเป็นเรื่องอาหาร ควรเหมาะสมต้องนำแผ่นยาง Silicone ที่มีความเป็น Food grade  จึงเหมาะสมที่จะนำไปใช้ที่สุด

Tel : 02 – 444 – 6871
 Mobile : 095 – 206 – 8185 
 


 


 


 


การใช้งาน แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น : แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น ทนสารเคมี / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น น้ำมันจากพืช / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น ทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น ทนกรด / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น ทนด่าง / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น ทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น ทนสารละลาย / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น ทางการแพทย์ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น medical grade / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น รองชิ้นงาน / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น รองรายผลิต

วัตถุดิบ แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น อุตสาหกรรม 
แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ขนาด แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น : แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น 1 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น 2 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น 3 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น 4 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น 5 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น 6 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น 8 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น 10 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น 12 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น 15 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น 20 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร ทนความเย็น 25 mm.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น