วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียด แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB
ในบ้านหรือทำขยายรวมทั้งขนาดเล็ก 3 มีการใช้คุณสมบัติที่ได้จากแผ่นยางฉนวนกระแสไฟฟ้ามากระทำการขึ้นรูปหรือเปลี่ยนสภาพแต่ว่าเป็น เพราะเหตุว่าถ้าหากแผ่นยางกว่านั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าก็เลยนิยม กระแสไฟฟ้าช็อตหรือกำเนิดไฟไหม้หรือกำเนิดสัมผัสโดนบุคคลอีกทั้งให้เป็นอันตรายถึงกับตายหรือ ในบ้านเรือนหรือสถานที่ทำงานในระบบกับ ควรเลือกประสิทธิภาพ และก็ลักษณะหน้าที่การใช้แรงงานให้ตรงกับด้านของงานโน่นๆ
Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB   อุตสาหกรรม
แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB : แผ่นยางฉนวนกันไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนกันไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  : แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  ทางการวิจัย / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  ห้องทดลอง / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  ห้องแลป / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  ซับเสียง / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  ฟองน้ำ / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  สัมผัสอาหาร / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  Food Grade / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  FDA Approved / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  Food Grade Approved / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  สายพานการผลิต / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  รองกระจก

ขนาด แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  : แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  1 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  2 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  3 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  4 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  5 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  6 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  8 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  10 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  12 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  15 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  20 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  25 mm.
รายละเอียด แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB
ดูแลควบคุมตู้คอนโทรลกระแสไฟฟ้าในทุกอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นต้องใส่ชุดปกป้องหรืออุปกรณ์ที่ปกป้องกระแสไฟพลังงานเนื่องจากว่าอาจมีการบกพร่องจากการทำงานทำให้ไปสัมผัสถูกโดนซึ่งทางพวกเราก็เป็นผู้สร้างสิ่งของเพื่อการปกป้องของทางนี้ที่จำเป็นต้องใช้แผ่นยางฉนวนกระแสไฟฟ้า ที่มีคุณสมบัติเป็นเซลไฟฟ้าที่สูงส่งตามค่าของกำลังไฟที่จำเป็นต้องอยากได้อย่างดีเยี่ยมจำต้องไม่เป็นอันตรายต่อพนักงานที่ใช้งานกับบุคคลรถไฟฟ้าก็เลยจำเป็นต้องนึกถึงคุณลักษณะปัจจัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานไม่สำคัญเพียงแค่ การใช้การดูแลแต่ว่าต้องใช้สิ่งที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการทำงานในหน้าที่ของงานด้วยเหตุนี้
Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB   อุตสาหกรรม
แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB : แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ารองพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ารองพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนสารเคมี / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  น้ำมันจากพืช / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนกรด / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนด่าง / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนสารละลาย / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทางการแพทย์ / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB   medical grade / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  รองชิ้นงาน / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  รองรายผลิต

ขนาด แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  1 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  2 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  3 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  4 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  5 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  6 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  8 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  10 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  12 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  15 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  20 mm. / แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  25 mm.
รายละเอียด แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB
ค่าความเป็นฉนวนในตัวเนื้อยางนั้นจัดเป็นเรื่องจำเป็นที่จำเป็นจะต้องเอาไปใช้ให้สมควรเนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้านั้นมีค่าของกระแสพลังงานที่ไม่คงเดิมแล้วก็มีการใช้พลังงานที่นาๆประการแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ใช้เพื่อการรองสถานที่ที่มีพลังงานด้านพวกนี้จึงจำเป็นจะต้องเพิ่มคุณลักษณะคงทนถาวรการป้องกันคุ้มครองจากไฟฟ้าพลังงานที่อาจเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ไปสัมผัสถูกพนักงานหรือเครื่องจักรหรือแม้กระทั้งสายไฟหรืออิทธิพลต่างๆซึ่งอาจจะมีการเกิดทำให้ระบบการทำงานมีการแปลโปรวันเกิดความเสียหายต่อองค์กรและก็ทำให้มีการเกิด การเสียเวลาค่าใช้สอยโดยสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น ควรต้องเลือกใช้สิ่งซึ่งสามารถช่วยเซฟพลัสคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB   อุตสาหกรรม
แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB : แผ่นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  : แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  สำหรับม้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  คอกม้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  คอกวัว / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  คอกปศุสัตว์ / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  คอกหมู / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  คอกแพะ / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  คอกแกะ / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  คอกโค / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  คอกโค /แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  ทนแรงฉีกขาด / /แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  ทนการสึกหรอ / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  ฉนวนทนความร้อน / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  ฉนวนกันความร้อน

ขนาด แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  : แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  1 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  2 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  3 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  4 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  5 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  6 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  8 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  10 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  12 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  15 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  20 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB  25 mm.
รายละเอียด แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกแต่ว่าไม่ได้ประสิทธิภาพนั้นจะได้พบเจอได้โดยปกติจึงควรผมแล้วก็การใช้งานด้วยวิศวกรซึ่งวัสดุสัญลักษณ์ที่ใช้ในการตรวจดูหาค่าความเป็นฉนวนสำหรับในการทนต่อกระแสกระแสไฟฟ้าพลังงานจำนวนวัตต์ quote มากมายเท่าไรที่แผ่นยางฉนวนกระแสไฟฟ้า ตัวนี้จะสามารถทนต่อเข้าแบบไฟฟ้าได้และก็ยิ่งไปกว่านี้แผ่นยาง ยังสามารถเสริมเพิ่มคุณสมบัติเพื่อรู้เรื่องคงทนมากกว่าเดิมซึ่งทางพวกเรานั้นยินดีรองรับในสิ่งที่ต้องการนั้นสำหรับการมองหาแผ่นยางฉนวนกระแสไฟฟ้า
Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB   อุตสาหกรรม
แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB : แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นฉนวนไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นฉนวนไฟฟ้า ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้ารองพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้ารองพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB : แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  สำหรับโรงงาน / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  รองเครื่องจักร / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  กันรอย / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  สี่เหลี่ยม / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนน้ำ / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนน้ำ / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนน้ำมัน / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนความร้อน / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  1 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  2 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  3 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  4 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  5 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  6 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  8 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  10 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  12 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  15 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  20 mm. / แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  25 mm.
รายละเอียด แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB
เจ้าหน้าที่นั่นที่มีการทำงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวโยงกับการทำงานที่จำเป็นต้องควบคุมเครื่องจักร หรือ ระบบการใช้แรงงานด้านกระแสไฟฟ้าจำเป็นจะต้องคำคิดถึงความปลอดสำหรับเพื่อการใช้งาน ทางพวกเราจึงอยากจะขอเสนอแนะในความอยากสิ่งที่ช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้งานที่จำเป็นจะต้องใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่มีคุณลักษณะที่สูงและก็จำเป็นจะต้องมีเนื้อยางที่จำต้องต่อความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อการโต้ตอบที่โดเด่นแล้วก็แน่ชัดในหน้าที่ของระบบการทำงาน ที่จะจะต้องพบเจอไฟฟ้าบุคลากรที่อาจเกิดขึ้นกับการดูแลระบบ
Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB   อุตสาหกรรม
แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB : แผ่นยางปูพื้นกันไฟดูด ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นกันไฟดูด ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้นกันไฟดูด ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้นกันไฟดูด ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนกันไฟดูด ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางฉนวนกันไฟดูด ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางกันไฟดูด ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางกันไฟดูด ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางกันไฟดูดปูพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางกันไฟดูดปูพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางกันไฟดูดรองพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นยางกันไฟดูดรองพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  : แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  ทางการวิจัย / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  ห้องทดลอง / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  ห้องแลป / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  ซับเสียง / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  ฟองน้ำ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  สัมผัสอาหาร / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  Food Grade / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  FDA Approved / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  Food Grade Approved / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  สายพานการผลิต / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  รองกระจก

ขนาด แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  : แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  1 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  2 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  3 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  4 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  5 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  6 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  8 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  10 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  12 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  15 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  20 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMDB  25 mm.
รายละเอียด แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB
แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB อุตสาหกรรมทั้งโลก อุตสาหกรรมที่อยากได้ แผ่นยางฉนวนกระแสไฟฟ้าที่มีการคัดสรรกันกองเลือกวัตถุดิบมาทำเป็นแผ่นยางที่มีความต้องการทนต่อการไฟฟ้านั่นก็คือเป็นตัวกลางไม่เป็นสื่อหรือสิ่งนำไฟฟ้าไปในแนวทางใดทางหนึ่งแต่จะต้องป้องกันการรั่วๆเกิดขึ้นจากการรองพื้นหรือหลักการทำงานของระบบไฟฟ้าแล้วก็ยังควรมีการเพิ่มวัตถุดิบบางจำพวกเพื่อความเหนียวทนต่อแรงกระแทกหรือทนต่อสารเคมีอันมีเหตุที่เกิดจากการใช้งานในระบบการทำงานรวมทั้งยังจำเป็นต้อง หาหรือเสริมเพิ่มเติมด้วยระบบ compound จากสูตรที่มีการวิจัยด้วยหลักที่มีมาตรฐาน
Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB   อุตสาหกรรม
แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB : แผ่นกันไฟดูด ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นกันไฟดูด ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นกันไฟดูด ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นกันไฟดูด ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นกันไฟดูด ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นกันไฟดูด ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟดูด ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟดูด ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นกันไฟดูดปูพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นกันไฟดูดปูพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นกันไฟดูดรองพื้น ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า / แผ่นกันไฟดูดรองพื้น ห้องเมนจ่ายกระแสไฟฟ้า

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  : แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  ทนสารเคมี / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  น้ำมันจากพืช / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  ทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  ทนกรด / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  ทนด่าง / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  ทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  ทนสารละลาย / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  ทางการแพทย์ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB   medical grade / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  รองชิ้นงาน / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  รองรายผลิต

ขนาด แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  : แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  1 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  2 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  3 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  4 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  5 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  6 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  8 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  10 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  12 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  15 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  20 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MDB  25 mm.
รายละเอียด แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB
สิ่งที่สามารถทนน้ำมัน แล้วก็ก๊าสได้น่ะแล้วก็ยังจะต้องเป็นสิ่งที่เปลี่ยนรูปทรวรูปร่างได้ ก็อาจบางทีก็อาจจะหนีไม่พ้น แผ่นยางฉนวนกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นแผ่นยางที่มีคุณสมบัติในตัวเนื้อของยางเป็น ชนิด nbr คือสามารถทนชนิดของสารเคมีแล้วก็น้ำที่มีลิตรเป็นตัวทำละลาย ทำให้แผ่นยางฉนวนเกิดการขาดรั้วไหลของกำลังไฟฟ้า เพราะว่ากำลังไฟฟ้า เป็นสิ่งที่อันตรายแม้นำไปใช่งานด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปรารถนา
Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB   อุตสาหกรรม
แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB : แผ่นยางรองพื้น ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้น ห้องเมนไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้น ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้น ห้องเมนไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นยางปูพื้นกันไฟฟ้า ห้องเมนไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ห้องเมนไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นกันไฟฟ้า ห้องเมนไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นกันไฟฟ้า ห้องเมนไฟฟ้า / แผ่นรองพื้น ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นรองพื้น ห้องเมนไฟฟ้า / แผ่นปูพื้น ตู้เมนไฟฟ้า / แผ่นปูพื้น ห้องเมนไฟฟ้า

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  : แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  สำหรับม้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  คอกม้า / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  คอกวัว / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  คอกปศุสัตว์ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  คอกหมู / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  คอกแพะ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  คอกแกะ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  คอกโค / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  คอกโค /แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  ทนแรงฉีกขาด / /แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  ทนการสึกหรอ / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  ฉนวนทนความร้อน / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  ฉนวนกันความร้อน

ขนาด แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  : แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  1 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  2 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  3 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  4 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  5 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  6 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  8 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  10 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  12 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  15 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  20 mm. / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  25 mm.